Resim Yüklenemedi


POTANSİYEL YATIRIMCI PANEL ARAŞTIRMASI İÇİN KAYIT OL

Sermaye Piyasalarında (Hisse Senedi, VİOP, Foreks, Varant vb.) bugüne kadar herhangi bir kurumda hesap açarak yatırım yapmadıysanız fakat piyasalara karşı ilgi duyuyorsanız, size daha iyi hizmet sunmak isteyen Sermaye Piyasalarına yön veren kurumlar için bir araştırma yapıyoruz. İyi hizmet vermek her şeyden önce sizleri daha yakından tanımakla başlar. Katılımınız ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

a)- POTANSİYEL YATIRIMCI ÜYE KAYIT FORMU

1. E-posta Adresiniz

2. Adınız - Soyadınız

3. Yaş

Lütfen yaşınızı açık bir şekilde rakamla yazınız.

4. Yaş Aralığınız

Lütfen yaşınızın bulunduğu aralığı işaretleyiniz...

 • 1- 18 den küçük
 • 2- 18 – 24
 • 3- 25 – 29
 • 4- 30 – 34
 • 5- 35 – 39
 • 6- 40 – 44
 • 7- 45 – 49
 • 8- 50 yaş ve üstü
5. Cinsiyet

 • Kadın
 • Erkek
6. Eğitim Seviyeniz

Eğitim seviyenizin bulunduğu aralığı tabloya göre işaretleyiniz...

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
İLK ORTA LİSE ÜNİVERSİTE LİSANSÜSTÜ
1 yıl 2–4 yıl 5 yıl 6–7 yıl 8 yıl 9–10 yıl 11 yıl 12–14 yıl 15 yıl 17 yıl

 • 1- 1 Yıl
 • 2- 2–4 yıl
 • 3- 5 yıl
 • 4- 6–7 yıl
 • 5- 8 yıl
 • 6- 9–10 yıl
 • 7- 11 yıl
 • 8- 12–14 yıl
 • 9- 15 yıl
 • 10- 17 yıl
7. Mesleğiniz

Lütfen mesleğinizi aşağıda verilen açıklamalara en uygun olan dilimi seçerek belirtiniz...

 • 1- Ev kadını
 • 2- Emekli
 • 3- Öğrenci
 • 4- Geçici işsiz
 • 5- Nitelikli serbest meslek sahibi (Avukat vb..)
 • 6- 0–5 çalışanlı tüccar
 • 7- 6–20 çalışanlı tüccar
 • 8- 20 + çalışanlı tüccar
 • 9- 1–9 çalışanlı şirket- imalathane sahibi
 • 10- 10–25 çalışanlı şirket- imalathane sahibi
 • 11- 25 + çalışanlı şirket- imalathane sahibi
 • 12- Üst düzey yönetici
 • 13- 10'dan az çalışanlı orta düzey yönetici
 • 14- 10'dan fazla çalışanlı orta düzey yönetici
 • 15- Nitelikli uzman, mühendis, teknik eleman
 • 16- Memur-ofis çalışanı
 • 17- İşçi-hizmetli
8. İkamet ettiğiniz il

9. Finans Piyasalarını Takip Etme Süreniz

 • 1 yıldan az
 • 1 – 3 yıl
 • 4 – 6 yıl
 • 7 - 9 yıl
 • 10 yıl ve üzeri
10. Aşağıda Belirtilen Finansal Piyasalardan (Hisse senedi, VİOP, Forex, vs.) hangisi-hangilerini aktif olarak takip ediyorsunuz?

Birden fazla seçenek işaretlenebilir.

 • 1- Borsa (Hisse Senedi)
 • 2- VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası)
 • 3- Forex
 • 4- Varant
11. Cep Telefonu

Lütfen başında sıfır olmadan 10 haneli olacak şekilde giriniz.

12. Önümüzde ki süreçte finans piyasalarında aktif olarak yatırımcı olmayı düşünüyor musunuz?

 • 1- Evet, Düşünüyorum
 • 2- Hayır, Düşünmüyorum
finansmonitor.com Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi
 
1. TARAFLAR
1.1. İşbu sözleşme Finansmonitor.com Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır), Boğaziçi Araştırma Yönetim Danışmanlık Ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle kısaca "Finansmonitor.com" olarak anılacaktır) ile www.finansmonitor.com Web Sitesine (Bundan böyle kısaca "Site" olarak anılacaktır) işbu Sözleşme'de belirtilen tüm koşullar dahilinde kayıt/üye olan kişi/kişiler (bundan sonra "Kullanıcı" olarak anılacaktır.) arasında, karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
 
2. KULLANIM KOŞULLARI 
2.1. Site’yi  kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde Site’yi kullanmaktan ve üye/kayıt olmaktan vazgeçiniz. Site’ye kayıt/üye olmak isteyen kişi, Site’nin ilgili bölümlerinde Ad, Soyad, e-mail ve telefon bilgilerini vererek üye/kayıt olabilmektedir. Üye/Kayıt olduğunuz takdirde Sözleşme’yi kabul etmiş olacaksınız. Kullanıcı, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.
Site’de sunulan hizmetler Finansmonitor.com tarafından sağlanmaktadır. Finansmonitor.com, Site’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, Site’yi, Site kullanma koşullarını ve Sözleşme’yi dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
2.2. Site’de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını ve Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Sözleşme içinde belirtilen koşulları "Finansmonitor.com" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Site’de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Finansmonitor.com" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği Site hizmetlerinden yararlanan ve Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 
2.3. İşbu Sözleşme 01/02/2018 tarihinde Site üzerinden yayınlanarak; Site’yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu Sözleşme ayrıca, "Finansmonitor.com" hizmetlerinden yararlanacak olan kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır. 
 
3. TANIMLAR  
3.1. Site:  "Finansmonitor.com" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi (www.finansmonitor.com). 
3.2. Kullanıcı: Site’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi. 
3.3. Link: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı. 
3.4. İçerik: Site ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler. 

4. GENEL HÜKÜMLER 
4.1. Finansmonitor.com, Site dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir. 
4.2. Finansmonitor.com’un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Finansmonitor.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Finansmonitor.com’a açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Finansmonitor.com’a açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Finansmonitor.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 
4.3. Kullanıcılar, işbu Sözleşme nedeniyle edindiği ve/veya öğrendiği her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul etmektedirler. Kullanıcılar, bu Sözleşmenin icrası sırasında elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elektronik v.b. gizli bilgiyi bu Sözleşmenin icrası dışında herhangi bir sebeple kullanmayacak, herhangi bir üçüncü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak ve koruyacaktır. Hafif ihmali de dâhil olmak üzere ihmal ve kusuru ile gizli bilginin bir üçüncü kişiye ulaşması halinde Finansmonitor.com, uğradığı/uğrayacağı tüm zarar, kayıp, dolaylı zarar, kâr kaybı ve her ne nam adı altında olursa olsun tüm kayıplarını gizli bilgiyi açıklayan Kullanıcıdan tahsil eder.  Gizli bilgi yazılı veya sözlü, elektronik ortamda ifade edilmiş veya başka bir şekilde ifşa edilmiş bir bilgi olabilir ve maddi veya maddi olmayan bir bilgi olabilir. Kullanıcılardan birinin buna aykırı davranışı  halinde Finansmonitor.com’un kanun yollarına başvurma, hukuki ve fiili tedbirler alma hakkı saklıdır. Kullanıcıların bu yükümlülüğü, işbu Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesinden 5 yıl sonrasına kadar devam eder.
4.4. Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Finansmonitor.com'un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Finansmonitor.com çalışanlarının ve yöneticilerinin, Finansmonitor.com yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Finansmonitor.com, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İçeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 
4.5. Kullanıcılar, Site’yi yi kullanarak, Finansmonitor.com’un, diğer Kullanıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Finansmonitor.com’un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 
4.6. Kullanıcılar, Finansmonitor.com’a Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Finansmonitor.com, Kullanıcılar tarafından Finansmonitor.com’a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. 
4.7. Kullanıcılar, Site dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Finansmonitor.com’un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 
4.8. Finansmonitor.com, Site dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Finansmonitor.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Kullanıcılar, Finansmonitor.com’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Finansmonitor.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Finansmonitor.com tarafından yapabilir. Finansmonitor.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir. 
4.9. Site üzerinden, Finansmonitor.com’un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya İçeriklere ve/veya dosyalara Finansmonitor.com tarafından Link verilebilir. Bu Linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki Linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Finansmonitor.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur. 
4.10. Finansmonitor.com, Site üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine iletilen tüm bilgileri, Kullanıcılarla ve diğer taraflarla yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir ve resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde resmi makamlarla paylaşabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir ve/veya iş ortaklarıyla ve 3. taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında kullanabilir. Finansmonitor.com aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de Kullanıcılarla, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Ayrıca Finansmonitor.com, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcılara her türlü SMS ve e-posta gönderilebilir. Kullanıcılar, tüm bu sebeplerle Finansmonitor.com’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
4.11. Finansmonitor.com Site’yi bir başka şirkete devredebilir. Site’yi devralan şirketin sağladığı şartlardan Finansmonitor.com hiçbir surette sorumlu tutulamaz.
4.12. Finansmonitor.com’un Site dahilinde gerçekleştireceği araştırma ve anket çalışmaları hizmetleri ile ilgili olarak Kullanıcı işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kendisine yöneltilecek anketlere yönelik herhangi bir itirazda bulunamaz. Site dâhilinde yapılan araştırma ve anket çalışmaları kapsamında Finansmonitor.com, Kullanıcılara hediye verebilecektir. Bu hediyelerin hangi Kullanıcılara verileceğinin tasarrufu Finansmonitor.com’a aittir. Bu sebeple, hediyelerden tüm Kullanıcılar değil, Site dâhilinde yapılan araştırma ve anket çalışmaları kapsamında araştırmanın demografik şartları göz önünde bulundurularak Finansmonitor.com’un tasarrufu dahilinde belirli Kullanıcılar faydalanacaktır. 
Kullanıcı, işbu Sözleşme'ye uygun olarak kendisine yöneltilecek anket içeriğinin Finansmonitor.com tarafından kullanılmasının izlenmesini engelleyecek herhangi bir fiilde bulunmamayı, buna uygun kurulacak denetim sistemine uygun davranmayı kabul ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırı hareket etmesi durumunda eğer Finansmonitor.com tarafından kendisine herhangi bir ödüllendirme yapıldı ise ödüllendirme sürecinin durdurulabileceğini ve bu konuda herhangi bir hak iddia etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 
5.1. Site dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve Site’nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden Finansmonitor.com’un telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) Finansmonitor.com’a ait ve/veya Finansmonitor.com tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, Finansmonitor.com hizmetlerini, Finansmonitor.com bilgilerini ve Finansmonitor.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Finansmonitor.com’un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Sözleşme dâhilinde Finansmonitor.com tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Finansmonitor.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. 
5.2. İşbu Sözleşme dâhilinde Finansmonitor.com tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde Finansmonitor.com; Finansmonitor.com hizmetleri, Finansmonitor.com bilgileri, Finansmonitor.com telif haklarına tabi çalışmaları, Finansmonitor.com ticari markaları, Finansmonitor.com ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
 
6. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİKLER 
Finansmonitor.com, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu Sözleşme kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 
 
7. MUCBİR SEBEPLER 
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Finansmonitor.com işbu Sözleşme ve gizlilik politikasından herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Finansmonitor.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Finansmonitor.com’a herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Finansmonitor.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.
 
8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ 
İşbu Sözleşme uygulamasında, yorumlanmasında ve bu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
 
9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL 
İşbu Sözleşme Finansmonitor.com tarafından Site içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu Sözleşme hükümlerini Site’yi kullanmakla ve/veya kayıt/üye olmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Finansmonitor.com, dilediği zaman iş bu Sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Site üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.
 
 
10. GİZLİLİK VE GÜVENLİK
İşbu websitesi ve (www.finansmonitor.com) alan adı içeriği BOĞAZİÇİ ARAŞTIRMA YÖNETİM DANIŞMANLIK VE TİCARET  LİMİTED ŞİRKETİ’ne ('BOĞAZİÇİ') ait fikri mülkiyet hakları olup,BOĞAZİÇİ’nin izni olmadan işbu web sitesindeki bilgiler kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, aktarılamaz, dağıtılamaz, uyarlanamaz, tercüme edilemez veya saklanamaz. BOĞAZİÇİ’nin yazılı izni olmadan websitesindeki içeriklerin kullanımı, değiştirilmesi ve markaların kullanımı kesin olarak yasaklanmıştır. İşbu websitesinin içeriği 'olduğu gibi' sunulmaktadır. İşbu websitesi veya işbu websitesinde linki verilen herhangi bir websitesinin içeriklerinin herhangi bir şekilde kullanımından doğan doğrudan, dolaylı veya başka özel zararlardan ilgili taraflara karşı BOĞAZİÇİ sorumlu olmayacaktır.
Web sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz BOĞAZİÇİ tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir. 
Adınız ve soyadınız, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, çocuğunuzun bilgileri vb. bilgileriniz ancak tarafınızdan web sitemize verildiğinde kaydedilir. 
Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanız gerekmektedir. 
E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliğinin garanti altına alınamaz ve göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden sizler sorumlusunuzdur.
www.finansmonitor.com, kullanıcıların kişisel bilgilerini sadece belirli hizmetleri yerine getirmek, sitede kullanıcıların isteklerine göre içerik ile anket, reklam sağlamak ve yeni hizmetlerden haberdar etmek için saklar. www.finansmonitor.com kullanıcıları web sitesindeki dolaşımları sırasında kişisel bilgilerini değiştirme şansına sahiptirler. Bu bilgiler sadece kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir. 
Kullanıcıların www.finansmonitor.com web sitesine doğru ve güncel olmayan bilgi vermesi halinde ya da bilgilerin doğru ve güncelliğinden şüphe edildiğinde, www.finansmonitor.com hizmetleri durdurma ya da sonlandırma hakkı saklıdır. 
www.finansmonitor.com, kullanıcılara ait bilgileri aşağıda belirtilen haller gerektirdiği takdirde açıklamak hakkına sahiptir: 
1. Kullanıcının, şahsi bilgilerinin paylaşılması konusunda izni ve onayı var ise,
2. www.finansmonitor.com BOĞAZİÇİ’nin kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,
3. Kullanıcının, www.finansmonitor.com ve BOĞAZİÇİ’den talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla,
4.Yasal soruşturmalar esnasında, mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde.

11. SORUMLULUK
BOĞAZİÇİ, www.finansmonitor.com kullanıcılarının şahsi bilgilerinin yukarıdaki açıklananlar dahilinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu değildir.
E-posta işlemlerinde, mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliği garanti altına alınamaz ve gönderilecek e-postaların güvenliğinden www.finansmonitor.com kullanıcıları sorumludur. 
www.finansmonitor.com kullanıcıları, site içerisindeki içeriklerle bağlantılı görüşlerini ‘yorumlar’da yayınlayabilir. Kullanıcıların ilettiği görüşlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir, sorumluluk www.finansmonitor.com’a yöneltilemez.
www.finansmonitor.com kullanıcıları, içeriklerde yer alan kişisel bilgiler ve kişilere ait özel hayata ilişkin bilgiler ve/veya içerikler bakımından söz konusu kişisel hak sahibi kişilerden gerekli izinleri aldıklarını, üçüncü kişilerin kişisel haklarını, gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da başka mülkiyet hakları dâhil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan içerikleri, bilgileri; sahibinden ya da hakları elinde bulundurandan, önceden yazılı izin almaksızın web sitesi kapsamında kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. 
www.finansmonitor.com kullanıcıları suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, şiddet, terör, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, tehdit, taciz ve hakaret içeren, ya da ahlaka, toplum düzenine aykırı, kişi ve/veya kurumların özel hayatına, şahsiyetine vesair haklarına zarar verebilecek, içerikleri www.finansmonitor.com web sitesine iletmeyecek, herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri herhangi bir şekilde rahatsız edecek mesaj veya içerik yüklemeyecek / yayınlamayacaklardır. Bu içeriklerin BOĞAZİÇİ tarafından yayımlanması, hukuka aykırı veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden içerikler bakımından doğabilecek sorumlulukların www.finansmonitor.com tarafından yüklenildiği anlamına gelemez.
BOĞAZİÇİ ARAŞTIRMA YÖNETİM DANIŞMANLIK VE TİCARET  LİMİTED ŞİRKETİ, www.finansmonitor.com’de, suç teşkil edecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, tehditkar, hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı yapan her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma, söz konusu hareketlerde bulunduran kullanıcıların üyeliklerini dondurma ve sonlandırma hakkını saklı tutar.
www.finansmonitor.com kullanıcıları web sitesine bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceklerdir. www.finansmonitor.com web sitesi kullanıcıları ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, web sitesinde yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır. www.finansmonitor.com web sitesi kullanıcıları başka herhangi bir kullanıcının web sitesini kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellemeyeceklerdir.
Yorum alanlarının başka web sitelerinin ya da ticari mal ve hizmetlerin reklam mecrası olarak kullanımı yasaktır.
www.finansmonitor.com web sitesinden yararlananlar gizlilik ve güvenlik şartlarını okumuş ve kabul etmiştirler. www.finansmonitor.com, yukarıda yer alan açıklamaları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.